Nutzungsbedingungen

Regulamin

Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem: sklep.kprgwardiaopole.com w dalszej części regulaminu zwany Sklepem jest własnością KPR Gwardii Opole S.A., 45-222 Opole, ul. Oleska 70/6, NIP: 7543121450, REGON: 3647177180000.

KPR Gwardia Opole S.A. została wpisana do KRS pod numerem: 0000623627, zwana w dalszej części regulaminu Gwardią Opole.

  1. Przyjmowanie zamówienia

Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę poprzez system internetowy mieszczący się pod adresem sklep.kprgwardiaopole.com. Gwardia Opole zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania Sklepu dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

Korzystanie ze Sklepu przez Klienta będzie możliwe, tylko w przypadku spełnienia następujących wymagań technicznych:

- przeglądarki: Google Chrome, FireFox, Opera, Safari, Internet Explorer 8 lub wyższy,

- włączona obsługa cookies,

- włączona obsługa Javascript.

Gwardia Opole zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym złożenia za pośrednictwem Sklepu ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

Gwardia Opole świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną

- umożliwienie zawierania umów w Sklepie

- umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie

- przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów dostępnych w Sklepie.

Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Gwardię Opole usług wskazanych powyżej.

Po złożeniu zamówienia kupujący w ciągu 24 godzin otrzyma e-mailem odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie.

Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego / odbiorcy przesyłki.

Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.

Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.

  1. Zmiana lub anulowanie zamówienia

Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub później po akceptacji Gwardii Opole.

Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt e- mailem: sklep@kprgwardiaopole.com, lub telefonicznie 512 803 443

  1. Ceny

Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Prezentowane w serwisie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  1. Faktury

Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT.

  1. Czas dostawy

Towar można odebrać osobiście po wcześniejszych umówieniu terminu odbioru pod adresem:

KPR Gwardia Opole
Ul. Oleska 70/6
45-222 Opole

W innym wypadku towar zostanie wysłany do składającego zamówienie przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy InPost.

Termin dostawy towaru określony jest każdorazowo w karcie przedmiotu sprzedaży „dostępny” lub „na zamówienie”. Jeśli towar określony jest jako „dostępny” oznacza to, iż możliwy jest on do odbioru lub wysyłki w ciągu 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Gwardii Opole, nie wliczając terminu przygotowania nadruku jeśli klient taką opcję wybrał. Jeśli towar określony jest jako „na zamówienie” oznacza to, iż towar sprowadzony zostanie od producenta w najkrótszym możliwym terminie. Bliższe określenie terminu „na zamówienie” możliwe jest po kontakcie z obsługą Sklepu.

  1. Koszt dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od wagi zamówionego towaru. Koszt dostawy ponosi kupujący. Koszt dostawy określony jest każdorazowo przy dokonywaniu zakupów w sklepie.

  1. Formy płatności

Podstawową formą płatności za zamówienie jest opłacenie faktury pro-forma wystawionej przez Gwardię Opole wysłanej zamawiającemu e-mailem po złożeniu zamówienia za pomocą przelewu bankowego. Dozwolona jest również płatność przez system Przelewy24.

  1. Zwroty i reklamacje

Zwrotu towaru bez podania przyczyny można dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar nie może być używany i pozbawiony fabrycznego opakowania oraz metek lub w żaden inny sposób zniszczony. Zwroty nie dotyczą tzw. zamówień personalizowanych tzn. z dedykowanymi nadrukami.

Zwrot towaru następuje na koszt zamawiającego. Po otrzymaniu towaru w/w wymienionym stanie Gwardia Opole zwraca zamawiającemu kwotę, którą ten wpłacił za zwracany towar. Reklamacje towarów uszkodzonych złożone pisemnie rozpatrywane są przez Gwardię Opole za pośrednictwem e-maila: sklep@kprgwardiaopole.com.

10.     Ochrona danych osobowych

Gwardia Opole jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Klient Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie lub zmiana danych jest możliwa po uprzednim zalogowaniu na swoje konto lub po kontakcie z administratorem Sklepu drogą mailową na: sklep@kprgwardiaopole.com.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

11.   Zmiana regulaminu

Gwardia Opole zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

12.    Dane kontaktowe

KPR Gwardia Opole
ul. Oleska 70/6
45-222 Opole

512 803 443

NIP: 7543121450
Regon: 3647177180000